INFO

Duurzame en breed gedragen oplossingen voor elke maatschappelijke uitdaging

INFO

JAN TURF

 

About Society

 

Borluutlaan 4

9840 De Pinte

 

mail: info@aboutsociety.be

mobi: +32 (0) 478 / 809 809

Jan Turf richtte 'About Society' op in 2011.

 

About Society vormt het resultaat van de lange weg die Jan Turf heeft afgelegd doorheen uiteenlopende structuren en organisaties. Zo was hij ondermeer zelfstandig communicatie-adviseur (1992-1997), Campagne- en communicatiedirecteur bij Greenpeace (1997-2002), Communicatie-adviseur op het kabinet Volksgezondheid en Leefmilieu (2002), Beleidscoordinator bij Bond Beter Leefmilieu (2004-2011), ondervoorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (2009-2011), lid van de raad van Wijzen van ViA (2009-2011).

 

Jan Turf over de opgedane inzichten : ‘Maatschappelijke uitdagingen hebben veelal een economische, een ecologische en een sociale kant. Duurzame oplossingen slagen er in op de drie aspecten een antwoord te vinden en dat antwoord om te zetten in één geïntegreerde aanpak. Ik pleit dus voor maatschappelijke dialoog en het zoeken naar breed gedragen geïntegreerde oplossingen waar alle belanghebbenden van meet af aan bij betrokken zijn. Je ‘verliest’ wat tijd bij de opstartfase en haalt die verloren tijd nadien in veelvoud terug in. About Society biedt daarvoor een platform aan, een eigen aanpak die tot resultaat leidt, ook waar andere benaderingen gefaald hebben.”

 

Een mooi voorbeeld van de About Society-aanpak, is het proces ‘elektrische mobiliteit 2020’ dat werd aangestuurd vanuit Bond Beter Leefmilieu met de steun van Vlaanderen in Actie en Argus. Het werd afgerond in 2010, maar blijft ook vandaag erg actueel. Door elektrische mobiliteit multidimensionaal te benaderen (mobiliteit, energie, ruimtelijke ordening, milieukwaliteit, maatschappelijke en technologische innovatie, industrieel potentieel, …) en alle betrokkenen rond de tafel te zetten (milieuorganisaties, industrie, mobiliteitsverenigingen, wetenschappers, onderzoekscentra, …) ontstond een breed gedragen totaalbeeld van de mogelijkheden voor elektrische mobiliteit in Vlaanderen, als basis voor het beleid.

Copyright © All Rights Reserved - DISCLAIMER

Webdesign Klant & Klaar