MOBILITEIT

Duurzame en breed gedragen oplossingen voor elke maatschappelijke uitdaging

MOBILITEIT

Uitdagingen voor Electrische Mobiliteit

Rapport over de kansen en bedreigingen van en voor de

elektrische mobiliteit in Vlaanderen

 

Dit rapport is de neerslag van het werk ter voorbereiding van de conferentie ‘Elektrische mobiliteit 2020’, verrijkt met bemerkingen en conclusies van de conferentie. De conferentie werd georganiseerd door Bond beter Leefmilieu, met steun van Argus, het milieupunt van KBC en Cera, en van Vlaanderen in Actie.

 

Download hieronder het volledige rapport.

(download hier gratis Acrobat Reader, mocht u niet over deze software beschikken)

 

Copyright © All Rights Reserved - DISCLAIMER

Webdesign Klant & Klaar