VORMING

Duurzame en breed gedragen oplossingen voor elke maatschappelijke uitdaging

DIENSTEN

Vorming 'Strategisch onderhandelen'

 

Doelgroep: de vorming richt zich tot beleidsmedewerkers van NGO’s, politieke partijen, kabinetten, (bedrijfs)federaties, … hun leidinggevenden, leden van strategische adviesraden en elkeen die betrokken is bij de voorbereiding van of het effectief onderhandelen in een beleidskader.

 

Doel van de opleiding: de onderhandelaar inzicht te geven in de mogelijkheden en beperking van onderhandelen als instrument om beleidskeuzes te beïnvloeden, hen leren de situatie in te schatten van waaruit zij onderhandelen en hen de technieken bij te brengen tot succesvol onderhandelen.

 

Basispakket en optie(s): Het basispakket omvat twee vormingsdagen van +/- 5 u waarin op interactieve wijze theorie en praktijk worden gekoppeld.

Optioneel wordt ‘nazorg’ aangeboden, waarbij de onderhandelaars worden begeleid in hun verdere praktijk.

 

Grootte van de lesgroep: variërend tussen 6 en 12 deelnemers.

 

Gerealiseerde opdrachten:

 

- Bond Beter Leefmilieu

- Natuurpunt

- A.B.V.V.

 

Copyright © All Rights Reserved - DISCLAIMER

Webdesign Klant & Klaar