LANDBOUW

Duurzame en breed gedragen oplossingen voor elke maatschappelijke uitdaging

LANDBOUW

Inzetten op Duurzam Groei

Toekomst van de Vlaamse land- en tuinbouw

in Europees en mondiaal perspectief

 

Deze visienota is het resultaat van een denkoefening waarbij naast alle geledingen van Boerenbond ook ruim vijftig vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld, het bedrijfsleven en de academische wereld betrokken werden.

 

Het uitgangspunt is ‘verdere duurzame groei’ van de Vlaamse landbouw. Wij vertrekken hierbij vanuit de bestaande realiteit, zoals wij ze hebben geërfd uit de vorige eeuw en zoals ze geëvolueerd is gedurende het eerste decennium van deze eeuw. Wij richten onze blik op de toekomst en integreren daarbij de drie dimensies van duurzaamheid.

 

Download hieronder de volledige visienota.

(download hier gratis Acrobat Reader, mocht u niet over deze software beschikken)

 

 

Copyright © All Rights Reserved - DISCLAIMER

Webdesign Klant & Klaar