BEGELEIDEN

Duurzame en breed gedragen oplossingen voor elke maatschappelijke uitdaging

DIENSTEN

Begeleiden van maatschappelijke processen, gericht op duurzame ontwikkeling.

 

Na het formuleren van een relevante (maatschappelijke) uitdaging voert About Society (individuele) gesprekken met alle belangrijke belanghebbenden en experten. Op deze basis wordt een eerste concept van strategie/aanpak op papier gezet. Hierna volgt een tweede (multistakeholder)bespreking, eventueel per subthema, waarin het concept wordt getoetst en bijgestuurd. Hierna kan een operationele aanpak worden uitgeschreven. Voor grote projecten kan een derde besprekingsmoment (conferentie, symposium, …) worden opgezet dat bijdraagt tot de maatschappelijke en politieke uitstraling.

 

Fases:

 • intakefase: formuleren van doelstelling en definiëren van gesprekspartners – raadplegen van literatuur
 • gespreksfase: individuele gesprekken met geselecteerde belanghebbenden en experten
 • oriëntatiefase: formuleren van aanpak/strategie en terugkoppelen met geconsulteerde belanghebbenden en experten
 • afrondingsfase: opstellen van een definitieve strategie en plan van aanpak/road map
 • realisatiefase: About Society kan ook het realisatieproces begeleiden
 • Eindresultaat: De opdrachtgever wordt eigenaar van een strategie en plan van aanpak die toelaat zijn doelstellingen te realiseren op een wijze die rekening houdt met alle aspecten en belangen. Het eindresultaat vormt een positieve bijdrage tot de kwaliteit van de samenleving.

   

Doelgroep: overheden, (bedrijfs)federaties, Ngo’s, consultancy, maatschappelijke dienstverleners, (verstandige) projectontwikkelaars, …

 

Duur van het proces: Al naargelang de complexiteit van de uitdaging en het aantal belanghebbenden kan een proces worden gerealiseerd binnen enkele maanden tot een tweetal jaar.

 

Gerealiseerde opdrachten:

 

 • ‘Maatschappelijke actoren in de waterproblematiek’.

Opdrachtgever: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) - Opgeleverd: mei 2011

 

 • ‘Toekomst van de Vlaamse land- en tuinbouw in Europees en internationaal

perspectief – inzetten op duurzame groei’

Opdrachtgever: Boerenbond - Opgeleverd augustus 2013

 

 • 'Gesprekken met sleutelactoren over waterschaarste en droogte’

Opdrachtgever: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) - Opgeleverd maart 2013

 

Opdrachtgever: ARGUS, het milieupunt van KBC en Cera - Opgeleverd: december 2013 Publicatie bij Lannoo Campus, januari 2014

 

 

Copyright © All Rights Reserved - DISCLAIMER

Webdesign Klant & Klaar