HOME

Duurzame en breed gedragen oplossingen

voor elke maatschappelijke uitdaging

MISSIE & VISIE

 

About Society is een optimistische onderneming, die er van uitgaat dat we als samenleving op alle vlakken beter kunnen. Niet ‘meer’, maar ‘beter’. Zelf wil About Society een bijdrage leveren op vlak van duurzame ontwikkeling, meer in het bijzonder op het raakvlak van economie en ecologie, met een open oog voor het sociale.

 

Veel antwoorden op maatschappelijke uitdagingen worden geformuleerd vanuit één invalshoek: de economische, de ecologische, de sociale, …

Telkens weer blijkt de uitvoering van de aangereikte oplossing te stuiten op nieuwe weerstand.

 

About Society bekijkt de zaken anders: voor elke maatschappelijke uitdaging bestaat een antwoord dat van bij het concept de drie dimensies integreert.

Wij gaan dus naar een optimalisatie van het economische, het ecologische en het sociale in één dynamiek. Wie daar voor kiest, zal bij de verdere uitvoering van zijn plannen weinig of geen obstakels op de weg meer tegenkomen.

 

De oplossing voor elke uitdaging ligt in het betrekken van alle belanghebbenden bij het denkwerk. Door die actieve participatie wint de oplossing aan kwaliteit en aan draagvlak. Daar zorgt About Society voor, dankzij een unieke methodiek die haar succes inmiddels al ruimschoots bewezen heeft.

 

Jan Turf

 

Copyright © All Rights Reserved - DISCLAIMER

Webdesign Klant & Klaar